Je Rádio SNINA omyl alebo krok vpred?

Je náročné prinášať niečo nové do prostredia, ktoré je znechutené dlhoročnými pochybnými rozhodnutiami, rozpačitými finančnými investíciami a kontroverznými rozhodnutiami. Do prostredia, kde okrem prenosov v káblovej televízii neexistuje žiadny iný objektívny komunikačný kanál medzi mestom, jeho zástupcami, jeho zákonodarcami a obyvateľstvom.
Je ťažké prinášať niečo nové do prostredia, ktoré je manipulované anonymnou FB stránkou , ktorá vykresľuje fakty vždy len svojím subjektívnym spôsobom a opačné názory maže tlačítkom DELETE a obhajuje svoj vlastný názor a záujem tým, že je nostiteľom verejnej mienky. Pod nálepkou snahy pomôcť, vždy len anonymne podsúva verejnosti informácie a dezinformácie, ktorých účelom je manipulácia, budovanie nenávisti, závisti a šírenie strachu.

Áno, je ťažké do takéhoto prostredia priniesť niečo nové, ale nie je to nemožné.

Vždy sa totiž nájdu ľudia, ktorí veria, že môže byť lepšie a že vždy je možnosť ukázať aj inú tvár verejného diania. Ukázať, že veci sa dajú robiť aj inak. Lepšie, čistejšie, transparentnejšie a objektívnejšie. Nielen pre prospech istej skupiny ľudí, ale pre prospech nás všetkých.

Rádio má myšlienku a svoj význam

Hlavnou myšlienkou pre vznik Rádia SNINA bol nový komunikačný kanál pre mesto a jeho obyvateľov.
a) Nový spôsob ako spoznať a dozvedieť sa o ľudoch, ktorí toto mesto a región milujú a svojou činnosťou ho reprezentujú a robia výnimočným. Tancujú, maľujú, spievajú, športujú, cestujú alebo sa venujú činnostiam a remeslám, ktoré zachovávajú naše tradície. O týchto ľuďoch často málokto vie. Ukázať, že máme byť na čo hrdí a že dať prednosť rozhodnutiu zostať tu žiť pred rozhodnutím odísť preč, nemusí byť vôbec márne. Že život tu je plný aktivít, kultúrneho a športového vyžitia a možností.
b) Taktiež nový spôsob ako informovať o ľudoch, ktorí pracujú na Mestkom úrade, o poslancoch a ich činnostiach pre mesto a občanov. Práve rádio vytvára priestor na to, aby občan mohol položiť otázku v reálnom čase priamo ľudom, ktorých sa to týka. Aby občan mohol využiť lepšie možnosti, ako vypisovať svoje názory na sociálnych sieťach a tam o nich diskutovať s anonymnými profilmi na anonymných stránkach.

Rádio má počúvanosť

V nasledovnej tabuľke nájdete prehľad z nášho stream systému, kde je vidieť, že Rádio Snina si od 1. júla do 29.septembra 2019 zaplo 12 485 originálnych poslucháčov z 90 krajín sveta. Dokopy nás ľudia v danom časovom horizonte počúvali 2 436 632 minút. Pripomíname, že táto tabuľka ukazuje, koľko ľudí nás počúva online cez mobilný telefón alebo PC. Nie je tam započítaný počet poslucháčov cez káblovku v Snine (SKV-TV). Tiež je potrebné pripomenúť, že pokiaľ nás poslucháči počúvajú cez aplikáciu ako napr. SK Rádio a iné, náš systém eviduje týchto poslucháčov len ako jeden stream (jedného poslucháča). V júli aj v auguste nás napríklad počúvalo len cez aplikáciu Radio SK ďaľších viac ako 500 ľudí. Nám ich však systém započítava ako 1 stream, kedže ide o zdieľanie streamu cez aplikáciu.

Štatistika poslucháčov od 1.7.-29.9.2019
Krajiny, odkiaľ nás poslucháči počúvajú najčastejšie.

Anonymná FB stránka urobila anketu o počúvanosti rádia a sami ju označili “reprezentatívnou vzorkou”. Podľa tejto ankety po dvoch mesiacoch od spustenia vysielania počúva Rádio SNINA 14 % zúčastnených. Na základe tejto ankety usudzujú, že je to veľmi málo. My si naopak myslíme, že je to obrovský úspech. Veď nás už po DVOCH MESIACOCH počúva 14% zúčastnených. Ak by sme to pretavili do všeobecnej štatistiky, kde nás počúva 14% z celkového počtu obyvateľov, je to viac ako 2000 poslucháčov. A LEN PO DVOCH MESIACOCH. To je predsa skvelý úspech. Anonymi to však vidia inak. Niekedy sa cítime ako na základnej škole, kde sa päťkár vysmieva jednotkárovi, pretože nevie inak prehrýzť jeho úspechy a má neustále potrebu spochybňovať fakty a vyvolávať v druhých nenávisť, len aby on sám nestratil obľúbenosť.

Poslucháči nám už od začiatku preukazujú podporu a sme za to vďační.

(komentár pod článkom “Silný odkaz od fanúšikov Rádia SNINA” – Každý deň počúvam Vaše (naše) rádio. Som veľmi rada, že sa našli úžasní ľudia, ktorí svojou pozitívnou energiou a neskutočným nadšením dokážu spestriť a zlepšiť život v našej krásnej Snine. Veľmi Vám držím palce. Veľká vďaka Vám.

Je to málo alebo veľa ?

Mnohí tvrdia, že peniaze za vysielanie v Rádiu mohlo mesto radšej použiť inak. Na chodníky, cesty, kosenie trávy atď. Nepochybne by to chodníkom neublížilo, ale ani významne nepomohlo.
Pozrime sa na to však aj z inej strany:

Na rok 2019 mesto pridelilo napríklad dotácie mimo iných aj v nasledovných výškach:

Klub šermu Snina – 6000 Eur
Galéria Andrej Smolák -7200 Eur
Zápasnícke kluby – 8750 Eur
Mestský volejbalový klub – 9400 Eur
Festival Rock pod kameňom (3dni) 2019 – 30 000 Eur
Mestský futbalový klub Snina – 47 000 Eur

Ceľkový prehľad pridelených dotácií mesta Snina na rok 2019 nájdete tu

Zaujíma sa každý občan o volejbal? Nie. O futbal? Nie. Chodí každý na šerm? Nie. Ale určite chodí každý do galérie. Nie, nechodí. No každý Sninčan bol určite tento rok na festivale Rocku….a opäť nie, nebol. Tak prečo mesto za to radšej neopraví chodníky! Neopraví cesty! Nekosí častejšie trávu! Pretože to takto nefunguje. Jedna skupina obyvateľov má rada futbal, druhá skupina občanov skôr preferuje rockový festival či návštevu galérie. Ďalší skôr inklinujú k taekwondu, iný zase k šermu atď. Je to prirodzené. No bolo by naivné zrazu tvrdiť, že keď to nie je aspoň väčšina, tak to treba zrušiť a ušetria sa peniaze. Ľudia majú možnosť voľby a výberu. A to je skvelé. Tak funguje mestský rozpočet v každom meste.
Tak prečo potom chceme, aby rádio počúval každý a tvrdiť, že len vtedy má význam. Nikdy ho nebude počúvať každý. Tak ako nikdy nebude chodiť každý na futbal, volejbal či Rock pod kameňom.

Je teda Rádio “Tunel”, ako to naznačil jeden z poslancov?
Rádio ponúka priestor na prezentáciu pre futbalistov, šermiarov, volejbalistov…. skrátka všetkých športovcov, umelcov, organizátorov podujatí a prevádzkovateľov neziskových organizácií v meste a okolí. Ako jediná inštitúcia v meste ponúka reálnu a hlavne bezplatnú pomoc s propagáciou všetkých neziskových inštitúcií. Prezentuje mesto, jeho prácu a služby, upozorňuje na novinky a prezentuje riešenia a kultúrne pudujatia mesta a okolitých obcí. Rádio vytvorilo 4 pracovné miesta v okrese, kde nájsť pracovné miesto nie je jednoduché. Vypláca výplaty a odvody cca 2000 Eur mesačne, nájom mestu za priestory 220 Eur mesačne, poplatky za licencie za vysielací software (120 Eur), poplatky SOZA (120 Eur) , internet a ďaľšie prevádzkové náklady vrátane pôžičky na technické vybavenie (cca.1300 Eur), atď. Ponúka reálny výstup, ako je vysielanie, reprízy, archív na youtube, komunikuje so svojimi poslucháčmi na svojej FB, web stránke, telefóne či WhatsAppe. Vysiela 24 hodín denne, z toho 12 hodín live moderovaného vysielania s moderátormi. Vyzerá takto tunel, kde miznú peniaze a nikto sa nevie dopátrať, čo sa za ne spravilo? Názor si spravte sami.

Prečo nemôže Rádio SNINA požiadať o dotácie mesta?

VZN o dotáciách mesta jednoznačne hovorí, že:

Z rozpočtu mesta nie je možné poskytnúť dotácie na tieto účely:
mimo iného…
b) režijné náklady žiadateľov (platby za elektrickú energiu, plyn, telefón a pod.) presahujúce
30 % z poskytnutej dotácie,
c) mzdy, finančné odmeny zamestnancom a ďalšie náklady spojené s pracovno-právnymi vzťahmi podľa Zákonníka práce,
d) nájomné hradené žiadateľom presahujúce 30 % obvyklého ročného nájomné

Dotácie sú prioritne určené na mimoriadne situácie súvisiace s činnosťou žiadateľa. Teda napríklad na zaplatenie autobusu, cesty a ubytovania športovcov idúcich na turnaj, zorganizovanie umeleckého stretnutia maliarov z celej EU a pod. Rádio však nikam necestuje, nechodí nikam hosťovať so svojím vysielaním. Neorganizuje moderátorké turnaje ani nepotrebuje platiť ubytovanie na mimoriadnych cestách svojim členom či zamestnancom.
Rádio však potrebuje zaplatiť mzdy zamestnancom, ktorí v ňom moderujú vysielanie pre obyvateľov-poslucháčov rádia, zaplatiť nájom za priestory, ktoré užíva, zaplatiť elektriku, internet, poplatky SOZA… teda všetky prevádzkové náklady. No z dotačných peňazí by to nebolo možné, pretože to VZN nepovoľuje.

Teda, ak by rádio čerpalo dotácie, muselo by pri vyúčtovaní dotácií podvádzať. A to je pre nás neprijateľné.

Preto je pre rádio jediná možnosť spolupráce s mestom fakturácia za služby z rozpoču mesta. Rádio SNINA odrobí zmluvne dohodnutú prácu a vyfakturuje ju mestu. Tak funguje od prvej chvíle svojej existencie a žiadne iné prostriedky od mesta Snina, napr. dotáciu, nikdy nedostalo.
Výbornou vizitkou rádia je napríklad aj to, že doteraz nedostalo žiadnu sťažnosť na štýl práce alebo spôsob vysielania. Naopak, ľudom sa vysielanie Rádia páči. Svoju prácu teda robí dobre. Jediné, o čom sa diskutuje a čo sa verejne kritizuje sú peniaze. Niekedy sa až zdá, že je to cielená kampaň “anonymnej fb stránky”, ktorej jednoznačne Rádio Snina, ako nový informačný kanál, leží v žalúdku. Ďaľšia kritika bola od hlavného kontrolóra mesta a to ohľadom vysielaných premiér a repríz pre mesto Snina. Kontrolór tvrdí, že ide z jeho subjektívneho pohľadu o nezákonné obohatenie. Rádio SNINA však všetky svoje činnosti robilo presne podľa požiaviek a dohody s mestom, ktoré boli riadne dohodnuté zo zástupcami mesta. A opäť sme pri peniazoch.
Ale čo je dnes zdarma?
Na kultúru mesta (MKOS) ide z rozpočtu ročne cez 500 000 Eur. Niektorí tvrdia, že je to veľa, iný zase, že málo. Koľko ciest by sa dalo opraviť za takú sumu? Mesto však kultúru potrebuje. Obyvateľom to dokonca garantuje ústava SR. Vystúpenie akejkoľvek známejšej slovenskej hudobnej skupiny stojí niekoľko tisíc Eur. Napríklad Desmod 8 tisíc Eur, I.M.T. Smile 14 tisíc Eur, Horkýže slýže 10 tisíc… Je to veľa za hodinový koncert? Môže to vyzerať, že áno, ale aj tak za ich koncerty mestá štandardne platia také sumy. Lebo vedia, že ľudia si to zaslúžia. Že potrebujú aj kultúrny život, tak ako potrebujú šport či komunikačné kanály. A všetko skrátka niečo stojí.

Na koniec

Je veľmi ťažké prinášať niečo nové do prostredia, ktoré je znechutené predošlými skúsenosťami. Avšak vždy sa nájdu ľudia, ktorí veria, že môže byť lepšie a že vždy je možnosť ukázať aj inú tvár verejného diania. Ukázať, že veci sa dajú robiť aj inak. Lepšie, čistejšie, transparentnejšie a objektívnejšie.

A o to sa Rádio SNINA snaží. Odsúdiť ho po troch mesiacoch ako zbytočnosť je ako povedať poslancom po troch mesiacoch ich pôsobenia, že nič nezmenili, nič nedokázali. Tiež by sa obhajovali, že potrebujú viac času na to dokázať, že vedia byť užitoční. A mali by pravdu. Rádio vie byť skvelým partnerom pre obyvateľov, ale aj mesto. Tak ako je pre iných futbal, galéria a festival. Len potrebuje, aby mu okrem obyvateľov dali šancu aj samotní predstavitelia a zástupcovia mesta. Momentálne to skôr vyzerá tak, že práve samotní zástupcovia mesta sa nechávajú viac ovplyvňovať socialnými sieťami a anonymnými fb stránkami (práve anonymom o to ide). Možno by bolo užitočnejšie komunikovať viac s obyvateľmi cez médium, ktoré má konkrétne zázemie a vie ponúknuť aktuálnosť a objektívnu komunikáciu s konkrétnymi ľuďmi o konkrétnych problémoch, o ktoré sa občania zaujímajú. Rádio SNINA je nový komunikačný kanál, aký tu doteraz nebol a jeho možnosti sa učíme využívať všetci. Je na nás všetkých, či a ako využijeme túto príležitosť.

2 thoughts on “Je Rádio SNINA omyl alebo krok vpred?

  1. Dobry den. Presviedcate sami seba o ”o uzasnosti” a nam sa snazite vsugerovat vas nazor o skornatenosti obyvatelov? Utocite na stranku, na ktorej bola anketa…ibaze vazene Radio Snina.. k tej ankete sme sa vyjadrovali my obcania…vacsina z nas je za jeho zrusenie. Ak by to radio bolo naozaj radio, nebudete nam jeho pocuvanie vnucovat iba v meste, obyvatelia Sniny byvajuci mimo tuto zonu, su vasho zgvircania usetreni. Ano..som za zrusenie vysielania cez Ampliony, ktore su umiestnene na takmer na kazdom poulicnom osvetleni…a tak ste si svojim vysielanim z nas byvajucich centre spravili rukojemnikov. Cele leto sme nemohli otvorit okno, inak by sme totizto nepoculi vlastneho slova. Takze sa prosim prestante odvolavat na nasu netransparentnost, nechuti podporit nieco inovativne…co Radio Snina nie je ani len omylom. Prajem pekny den.

    1. Dobrý deň, ďakujeme za Váš názor. V našom článku sa neodvolávame na obyvateľov a z ničoho ich neobviňujeme. Mrzí nás, ak ste to takto pochopili. Z vašeho komentáru však značne cítiť hnev. Veríme, že až na naše “zgvircanie” sú v Snine iné veci, ktoré Vám robia v živote radosť. Držíme palce. Aj Vám pekný deň.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *