ARCHÍV

Rozhovor s Juniorom a Čekym, krstnými otcami Rádia SNINA, 29.6.2019 TU

Rozhovor s primátorkou mesta Snina Ing. Danielou Galandovou, 2.7.2019 TU

Rozhovor s Alexandrou Kováčovou, autorkou blogu “Crazy Sexy Fun Traveler”, 5.7.2019 TU

Rozhovor so starostom obce Belá nad Cirochou, Jánom Vajdom, o furmanských pretekoch, 5.7.2019 TU

Rozhovor s Jankou Ščerbákovou, zakladateľkou a trénerkou Flyfit v Snine. 8.7.2019 TU

Rozhovor s vedúcou oddelenia strategického rozvoja MsÚ v Snine Mgr. Erikou Jankajovou MBA.PhD a referentkou oddelenia Mgr. Zuzanou Krupou. Téma: Dotácie mesta Snina, 9.7.2018 TU

Rozhovor s vedúcou oddelenia organizačného a vnútorných vecí na MsÚ v Snine Mgr. Katarínou Regulovou. Téma: Karta obyvateľa. 10.7.2019 TU

Rozhovor s primátorkou mesta Snina Ing. Danielou Galandovou, s vedúcou oddelenia správy majetku a služieb MsÚ JUDr. Adriánou Karľovou a konateľom Verejnoprospešných služieb s.r.o. Ing. Jánom Aľušíkom. Téma: Cyklochodník, 12.7.2019 TU

Rozhovor s Humenskou rockovou kapelou Mahagon Band, s ich spevákom Romanom a klávesákom Ľubom. 12.7.2019 TU

Rozhovor s Tomášom Potockým, poslancom mestského zastupiteľstva v Snine a trénerom úspešného Black Tiger Taekwondo klubu v Snine. 15.7.2019 TU

Rozhovor s Ivanom Pavlíkom – trénerom volejbalistiek – starších žiačok, bronzových medailistiek z Majstrovstiev SR vo volejbale, ročník 2018/ 2019. Hosťkami boli aj samotné volejbalistky. 15.7.2019 TU

Rozhovor s vedúcou oddelenia školstva MsÚ Mgr. Janou Kostovčákovou a referentkou oddelenia Jaroslavou Mikovou. Téma: Učenie počas prázdnin, 16.7.2019 TU

Rozhovor s laktačnou poradkyňou Vierkou Hubnerovou o téme dojčenie. 16.7.2019 TU

Rozhovor s rodáčkou z Pichní, moderátorkou Rádia Expres a autorkou knihy “Mamina rusínska kuchyňa”. 17.7.2019 TU

Rozhovor s vedúcou oddelenia správy majetku a služieb MsÚ JUDr. Adriánou Karľovou a Ing. Jánom Aľušíkom, konateľom Verejnoprospešných služieb s.r.o.. Téma: Kosenie v meste, 18.7.2019 TU

Rozhovor s Ing. Martou Mrázovou, referentkou oddelenia strategického rozvoja. TÉMA: Rekonštrukcia tzv. malého kaštieľa a program cezhraničnej spolupráce PL – SK TU

Rozhovor so Simonou Mandzákovou o kváskovaní. 21.07.2019 TU

Rozhovor o 10 dňovom motorkárskom cestovaní z najvýchodnejšej obce na Slovensku až po tú najzápadnejšiu obec v Čechách. 21.7.2019 TU

Rozhovor s poslancom mestského zastupiteľstva mesta Snina a poslancom prešovského samosprávneho kraja Dušanom Hačkom. 22.7.2019 TU

Rozhovor s Mgr. Dianou Turčík – riaditeľkou Mestského kultúrneho a osvetového strediska v Snine. Témou bola súťaž: NAVRHNI DIZAJN INTERIÉRU A VYHRAJ 1000€. 22.7.2019 TU

Rozhovor s vedúcou finančného oddelenia MsÚ Ing. Danou Mariničovou. Téma: Financovanie mesta – zdroje TU

Rozhovor s Ľuboslavom Nosálom povereným vedením Mestskej polície MsÚ Snina a Martinou Petríkovou členkou zboru MP v Snine
25.7.2019 TU

Rozhovor so ženskou speváckou skupinou Prameň zo Pčoliného. 28.7.2019 TU

Rozhovor s Marcelom Tkáčom, amatérskym režisérom a hercom, autorom amatérskeho filmu Živan. 28.7.2019 TU

Rozhovor s Paťom Ondíkom, alias Zverkym o jeho záľube, BALANCING ARTe. 29.8.2018 TU

Rozhovor s Andrejom Smolákom, výtvarníkom, galeristom a výtvarným pedagógom zo Sniny. 29.7.2019 TU

Rozhovor s PhDr. Jarmilou Sivčovou, vedúcou oddelenia sociálnych služieb MsÚ. Téma: Práca s rodinou užívateľa sociálnych služieb – Domov pokojnej staroby. 30.7.2019 TU

Rozhovor s JUDr. Martinom Barnom, vedúcim právneho oddelenia MsÚ. Téma: Problematika osobného bankrotu. 1.8.2019 TU

Rozhovor s Dominikou Kislíkovou, ktorá 6 mesiacov vykonávala dobrovoľnícku činnosť v Indonézii, kde učila na moslimskej škole. 5.8.2019 TU

Rozhovor s Ing. Janou Makajovou, vedúcov oddelenia sociálnych vecí a rodiny. Téma: Sociálny podnik 6.8.2019 TU

Rozhovor s Andrejom Smolákom a jeho hosťami o jeho výtvarnom plenéry na tému 4 ročné obdobia. 7.8.2019 TU

Rozhovor s Ivanom Stebilom, vynikajúcim huslistom zo Sniny, ktorý žil v Makau a zakotvil v Mexiku. 12.8.2019 TU

Rozhovor so psychiatričkou MUDr. Niké Makarovou o najčastejších psychiatrických diagnózach dnešnej doby a ako si udržať psychiku v pohode. 14.8.2019 TU

Rozhovor s Mgr. Evou Krivjančinovou, referentkou oddelenia sociálnych vecí a rodiny MsÚ v Snine. Téma: Opatrovateľská činnosť mesta Snina 15.8.2019 TU

Rozhovor s Mgr. Michaelou Kizákovou – referentkou finančného oddelenia MsÚ o Dani za ubytovanie 22.8.2019 TU

Rozhovor s vášnivým cestovateľom Timurom Zabuďkom o jeho 31 dňovej ceste po Bankogu, Jáve, Bali a Indonézii. TU

Rozhovor s vedúcou oddelenia školstva MsÚ, Mgr. Janou Kostovčákovou o pripravenosti škôl na školský rok 2019/2020. 27.8.2019 TU

Rozhovor s riaditeľom CVČ v Snine, Mgr. Michalom Juškom, o aktivitách centra voľného času na školský rok 2019/2020. 28.8.2019 TU

Rozhovor s Mgr. Dianou Turčík, riaditeľkov MKOS Snina o dňoch mesta a Sninskom jarmoku. 03.09.2019 TU

Rozhovor s FS Šiňava o ich letnej sezóne a vystúpeniach. 4.9.2019 TU

Rozhovor s riaditeľkou MŠ Stonožka, Mgr. Janou Bockovou, o činnosti MŠ Stonožka v Snine v šk. roku 2019/2020, 05.09.2019 TU

Rozhovor s členom DHZ Dlhé nad Cirochou, Danielom Burikom, o súťaži Finále Zemplínskej hasičskej ligy. 06.09.2019 TU

Rozhovor s kurátorkou Kaštieľa v Snine, PeadDr. Danielou Kapraľovou a jedným z autorov výstavy STARINA- Voda viery, Jozefom Ondzikom. 09.09.2019 TU

Rozhovor s riaditeľkou MŠ Kukučínova, Mgr.Kristínou Varšovou, o činnosti MŠ Kukučínova v Snine, v šk. roku 2019/2020, 10.9.2019 TU

Rozhovor s cestovateľom Patrikom Svatkom o Iráne. 11.09.2019 TU

Rozhovor s Mgr. Zuzanou Krupa, s oddelenia strategického rozvoja, o výstupe z verejnej diskusie o dotáciách mesta Snina. 12.09.2019 TU

Rozhovor s Adamom Gáborom, vedúcim Sninskej Asociácie Mládeže, o akcii UPRACME SI SNINU. 13.09.2019

Rozhovor s Ing. Danou Mariničovou, vedúcou finančného oddelenia MsÚ v Snine, o pripravovanej novinke – participatívnom rozpočte. 17.09.2019 TU

Rozhovor s Katarínou Valalikovou, DiS., raditeľkou ZUŠ v Snine, o činnosti ZUŠ v šk. roku 2019/2020. 19.9.2019 TU

Rozhovor s Celeste Buckingham pred koncertom na Dňoch mesta Snina dňa 20.9.2019 TU

Rozhovor so Samuelom Andrejčíkom o jeho aktuálnych úspechoch na MS v Boccia v Portugalsku a následnej nominácii na POH v Tokiu v roku 2020. Zároveň sme sa sním porozprávali aj pár hodín po udelení ocenenia Výnimočný človek mesta SNINA. 20.9.2019 – 20.9.2019 TU

Rozhovor s hercami filmu Loli Paradička po autogramiáde 20.9.2019 TU

Rozhovor s riaditeľkou Janou Filakovskou, riaditeľkou MŠ Perečínska v Snine, o činnosti MŠ v šk. roku 2019/2020 26.9.2019 TU

Rozhovor s Ing. Janou Makajovou, vedúcou odd. sociálnych vecí a rodiny MsÚ, o dotáciách na stravu a školské potreby 1.10.2019 TU

Rozhovor s Andrejom Smolákom a jeho hosťami o pokračovaní výstavy 4 ročné obdobia 2019. 2.10.2019 TU

Rozhovor s Mgr. Editou Bodnárovou Kavčákovou, muzeologičkou a historičkou MKOS v Snine, o histórii Kaštieľa v Snine. 3.10.2019 TU