Kódex Rádia SNINA

Vysielanie a komunikácia Rádia SNINA:

1. je apolitická a nestranná, dáva priestor každej strane

2. sa dištancuje od rasizmu a extrémizmu

3. je objektívna a nestranná

4. zachováva úctu k ľuďom ako aj ku kultúrnym a morálnym hodnotám

5. ctí novinársku etiku, vždy dáva možnosť  a rovnaký priestor na vyjadrenia obom stranám

6. sa nad nikým nevyvyšuje

7. sa vyhýba vulgárnosti a expresívnosti

8. šíri pravdivé a overené informácie

9. nikoho nehaní, neuráža a nikým verejne nepohŕda

10. šíri úsmev a dobrú náladu 🙂