Mesto Snina

Rozhovory o témach mesta v éteri Rádia SNINA

Všetky rozhovory sú v premiére vysielané NAŽIVO.

Vaše otázky do vysielania k pripravovaným rozhovorom môžete písať na studio@radiosnina.sk

2.7. 2019

Rozhovor s primátorkou mesta Snina Ing. Danielou Galandovou.

ARCHIV

4.7.2019

Rozhovor s riaditeľkou MKOS Mgr. Dianou Turčík.

TÉMA: Kultúrne akcie v mesiaci júl a august

(z technických dôvodov rozhovor nebolo možné nahrať do archívu)

9.7.2019

Rozhovor s vedúcou oddelenia strategického rozvoja MsÚ v Snine Mgr. Erikou Jankajovou MBA.PhD a referentkou oddelenia Mgr. Zuzanou Krupou.

TÉMA: Dotácie mesta a navrhované zmeny

ARCHIV

10.7.2019

Rozhovor s vedúcou oddelenia organizačného a vnútorných vecí na MsÚ v Snine Mgr. Katarínou Regulovou.

TÉMA: Karta obyvateľa

ARCHÍV

12.07.2019

Rozhovor s primátorkou mesta Snina Ing. Danielou Galandovou, s vedúcou oddelenia správy majetku a služieb MsÚ JUDr. Adriánou Karľovou a konateľom Verejnoprospešných služieb s.r.o. Ing. Jánom Aľušíkom

TÉMA: CYKLOCHODNÍK

ARCHIV

15.7.2019

Rozhovor s poslancom mesta Snina, Tomášom Potockým.

ARCHIV

16.7.2019

Rozhovor s vedúcou oddelenia školstva MsÚ Mgr. Janou Kostovčákovou a referentkou Jaroslavou Mikovou.

TÉMA: Deti a učenie cez leto

ARCHIV

18.7.2019

10:00 Rozhovor s vedúcou oddelenia správy majetku a služieb MsÚ JUDr. Adriánou Karľovou a Ing. Jánom Aľušíkom, konateľom Verejnoprospešných služieb s.r.o.

TÉMA: Kosenie

ARCHIV

22.7.2019

10:00 Rozhovor s poslancom mesta Snina, JUDr. Dušanom Hačkom

ARCHIV

14:00 – Mgr. Diana Turčík – riaditeľka Mestského kultúrneho a osvetového strediska v Snine

Témou bude súťaž: NAVRHNI DIZAJN INTERIÉRU A VYHRAJ 1000€

ARCHÍV

23.7.2019

10:00 Rozhovor s vedúcou finančného oddelenia MsÚ Ing. Danou Mariničovou.

TÉMA: Financovanie mesta – zdroje

ARCHIV

25.7.2019

Rozhovor s Ľuboslavom Nosálom povereným vedením Mestskej polície MsÚ Snina a Martinou Petríkovou členkou zboru MP v Snine

TÉMA: Činnosť Mestskej polície

ARCHIV

30.07.2019

Rozhovor s PhDr. Jarmilou Sivčovou, vedúcou oddelenia sociálnych služieb MsÚ

TÉMA: Práca s rodinou užívateľa sociálnych služieb

Domov pokojnej Staroby

ARCHIV

1.8.2019

Rozhovor s JUDr. Martinom Barnom, vedúcim právneho oddelenia MsÚ

TÉMA: Problematika osobného bankrotu

Premiéra 1.8.2019 o 10:00

6.8.2019

10:00 – Ing. Jana Makajová, vedúca oddelenia sociálnych vecí a rodiny,

TÉMA: Sociálny podnik

Premiéra 6.8.2019 o 10:00

8.8.2019

Rozhovor s Mgr. Evou Mihálikovou, referentkou oddelenia strategického rozvoja MsÚ

TÉMA: Investičné zámery mesta Snina

Premiéra 8.8.2019 o 10:00

13.8.2019

10:00 – PaedDr. Daniela Kapráľová, kurátor, MKOS

TÉMA: Galerijná a muzeálna činnosť v kaštieli

Premiéra: 13.8.2019 o 10:00, repríza 13.8.2019 o 20:00

15.8.2019

10:00 – Mgr. Krivjančinová, referentka pre sociálne veci

TÉMA: Opatrovateľská činnosť 

Premiéra: 15.8.2019 o 10:00, repríza 15.8. o 20:00

20.8.2019

10:00 – Ing. Marta Mrázová, referentka oddelenia strategického rozvoja

TÉMA: Rekonštrukcia tzv. malého kaštieľa a program cezhraničnej spolupráce PL – SK

22.8.2019

10:00 – Mgr. Michaela Kizáková – referentka oddelenia finančného

TÉMA: Daň za ubytovanie

27.8.2019

10:00 – Mgr. Jana Kostovčáková, vedúca oddelenia školstva

TÉMA: Pripravenosť škôl na rok 2019/2020

03.09.2019

10:00 – Mgr. Juško – riaditeľ CVČ

TÉMA: Činnosť Centra voľného času na šk. rok 2019/2020

Zmena programu vyhradená.