Mesto Snina

Rozhovory o témach mesta v éteri Rádia SNINA

Všetky rozhovory sú v premiére vysielané NAŽIVO.

Vaše otázky do vysielania k pripravovaným rozhovorom môžete písať na studio@radiosnina.sk

2.7. 2019

Rozhovor s primátorkou mesta Snina Ing. Danielou Galandovou.

ARCHIV

4.7.2019

Rozhovor s riaditeľkou MKOS Mgr. Dianou Turčík.

TÉMA: Kultúrne akcie v mesiaci júl a august

(z technických dôvodov rozhovor nebolo možné nahrať do archívu)

9.7.2019

Rozhovor s vedúcou oddelenia strategického rozvoja MsÚ v Snine Mgr. Erikou Jankajovou MBA.PhD a referentkou oddelenia Mgr. Zuzanou Krupou.

TÉMA: Dotácie mesta a navrhované zmeny

ARCHIV

10.7.2019

Rozhovor s vedúcou oddelenia organizačného a vnútorných vecí na MsÚ v Snine Mgr. Katarínou Regulovou.

TÉMA: Karta obyvateľa

ARCHÍV

12.07.2019

Rozhovor s primátorkou mesta Snina Ing. Danielou Galandovou, s vedúcou oddelenia správy majetku a služieb MsÚ JUDr. Adriánou Karľovou a konateľom Verejnoprospešných služieb s.r.o. Ing. Jánom Aľušíkom

TÉMA: CYKLOCHODNÍK

ARCHIV

15.7.2019

Rozhovor s poslancom mesta Snina, Tomášom Potockým.

ARCHIV

16.7.2019

Rozhovor s vedúcou oddelenia školstva MsÚ Mgr. Janou Kostovčákovou a referentkou Jaroslavou Mikovou.

TÉMA: Deti a učenie cez leto

ARCHIV

18.7.2019

10:00 Rozhovor s vedúcou oddelenia správy majetku a služieb MsÚ JUDr. Adriánou Karľovou a Ing. Jánom Aľušíkom, konateľom Verejnoprospešných služieb s.r.o.

TÉMA: Kosenie

ARCHIV

22.7.2019

10:00 Rozhovor s poslancom mesta Snina, JUDr. Dušanom Hačkom

ARCHIV

14:00 – Mgr. Diana Turčík – riaditeľka Mestského kultúrneho a osvetového strediska v Snine

Témou bude súťaž: NAVRHNI DIZAJN INTERIÉRU A VYHRAJ 1000€

ARCHÍV

23.7.2019

10:00 Rozhovor s vedúcou finančného oddelenia MsÚ Ing. Danou Mariničovou.

TÉMA: Financovanie mesta – zdroje

ARCHIV

25.7.2019

Rozhovor s Ľuboslavom Nosálom povereným vedením Mestskej polície MsÚ Snina a Martinou Petríkovou členkou zboru MP v Snine

TÉMA: Činnosť Mestskej polície

ARCHIV

30.07.2019

Rozhovor s PhDr. Jarmilou Sivčovou, vedúcou oddelenia sociálnych služieb MsÚ

TÉMA: Práca s rodinou užívateľa sociálnych služieb

Domov pokojnej Staroby

ARCHIV

1.8.2019

Rozhovor s JUDr. Martinom Barnom, vedúcim právneho oddelenia MsÚ

TÉMA: Problematika osobného bankrotu

ARCHIV

6.8.2019

10:00 – Ing. Jana Makajová, vedúca oddelenia sociálnych vecí a rodiny,

TÉMA: Sociálny podnik

ARCHIV

8.8.2019

Rozhovor s Mgr. Evou Mihálikovou, referentkou oddelenia strategického rozvoja MsÚ

TÉMA: Investičné zámery mesta Snina

ARCHIV

13.8.2019

10:00 – PaedDr. Daniela Kapráľová, kurátor, MKOS

TÉMA: Galerijná a muzeálna činnosť v kaštieli

ARCHIV

15.8.2019

10:00 – Mgr. Eva Krivjančinová, referentka oddelenia sociálnych vecí a rodiny

TÉMA: Opatrovateľská činnosť 

ARCHIV

20.8.2019

10:00 – Ing. Marta Mrázová, referentka oddelenia strategického rozvoja

TÉMA: Rekonštrukcia tzv. malého kaštieľa a program cezhraničnej spolupráce PL – SK

ARCHIV

22.8.2019

10:00 – Mgr. Michaela Kizáková – referentka oddelenia finančného

TÉMA: Daň za ubytovanie

ARCHIV

27.8.2019

10:00 – Mgr. Jana Kostovčáková, vedúca oddelenia školstva

TÉMA: Pripravenosť škôl na rok 2019/2020

ARCHIV

28.08.2019

10:00 – Mgr. Michal Juško – riaditeľ CVČ SNINA

TÉMA: Činnosť Centra voľného času na šk. rok 2019/2020

ARCHIV

03.09.2019

10:00 – Mgr. Diana Turčík, riaditeľka MKOS

TÉMA: Dni mesta Snina a Sninský jarmok po novom

ARCHIV

05.09.2019

10:00 – Mgr. Jana Bocková, riaditeľka MŠ Stonožka

TÉMA: Činnosť Materskej školy Stonožka v šk. roku 2019/2020

ARCHIV

10.9.2019

10:00 – Mgr. Kristína Varšová, riaditeľka MŠ Kukučínova

TÉMA: Činnosť MŠ a diétne stravovanie v šk. roku 2019/2020

ARCHIV

12.09.2019

10:00 – Mgr. Zuzana Krupa – Oddelenie strategického rozvoja

TÉMA: Výstup z diskusie z občanmi o dotáciách mesta Snina

ARCHIV

17.9.2019

10:00 – Ing. Dana Mariničová, vedúca oddelenia finančného MsÚ

TÉMA: Participatívny rozpočet

ARCHIV

19.9.2019

10:00 – Katarína Valaliková, DiS. – riaditeľka ZUŠ

TÉMA: Činnosť ZUŠ – Súťaže – 1. miesto v zlatom pásme – XVIII. medzinárodný festival akordeonistov EUROMUSETTE & GOLDENTANGO – Pavol Hasin

ARCHIV

24.9.2019

10:00 – Ľuboslav Nosál, náčelník MsP 

TÉMA: Požívanie alkoholu na verejných priestranstvách; Zákon o ochrane nefajčiarov         

(Z dôvodu poškodenia súboru nie je archiv dostupny)

26.9.2019

10:00 – Jana Filakovská, riaditeľka Materskej školy Perečínska

TÉMA: Činnosť Materskej školy v šk. roku 2019/2020

ARCHIV

1.10.2019

10:00 – Ing. Jana Makajová – odd. soc. vecí a rodiny

TÉMA: Dotácie na stravu a školské potreby 

ARCHIV

3.10.2019

10:00 Mgr. Edita Kavčáková, muzeológ a historik

TÉMA: Zaujímavosti z histórie sninského kaštieľa

ARCHIV

7.10.2019

10:00 hod. Mgr. Diana Turčík – riaditeľka MKOS

TÉMA: ? Súkromné filmové predstavenia v sninskom kine a ako na to ?

ARCHIV

8.10.2019

14:00 – JUDr. Martin Barna – vedúci odd.právne

TÉMA: Existencia Centra právnej pomoci, postavenie, podmienky poskytovania právnej pomoci

ARCHIV

10.10.2019

10.00 Zuzana Naščáková, predsedníčka OZ ENGY??? a členky tohto občianskeho združenia?

TÉMA: Nová karanténna stanica pre zvieratá v Snine

ARCHIV

15.10.2019

10:00 PaedDr. Daniela Kapráľová, kurátorka sninského kaštieľa

TÉMA: VEREJNÝ PRIESTOR A UMENIE

ARCHIV

17.10.2019

10:00 hod. Mgr. Ivan Bandurčin, riaditeľ ZŠ Študentská

TÉMA: Činnosť Základnej školy v šk. roku 2019/2020

ARCHIV

22.10.2019

10:00 hod. – Mgr. Stanislava Takáčová,  psychologička (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie)

TÉMA: Školská pripravenosť detí

ARCHIV

24.10.2019

10:00 hod. – Mgr. Zdenka Kapáková, riaditeľka Materskej školy Dukelských hrdinov

TÉMA: Činnosť Materskej školy v šk. roku 2019/2020

ARCHIV

30.10.2019

10:00 hod. – Mgr. Dana Šalachová, sociálna pracovníčka v Domove pokojnej staroby v Snine

TÉMA: Individuálne plánovanie sociálnej služby

ARCHIV

31.10.2019

10:00 hod. – Ing. Erika Jankajová, vedúca oddelenia strategického rozvoja MsÚ v Snine

TÉMA: Nové VZN o prideľovaní dotácií mesta Snina a zosúladenie žiadostí

ARCHIV

5.11.2019

10:00 hod. Anna Lovičová, riaditeľka MŠ Budíček – Budovateľská v Snine

TÉMOU bude: Činnosť materskej školy v šk. roku 2019/2020

ARCHIV

7.11.2019

10:00 – Mgr. Renáta Schlencová, zástupkyňa riaditeľa ZŠ Budovateľská Snina
TÉMA: Činnosť ZŠ Budovateľská v šk. roku 2019/2020

ARCHIV

11.11.2019

14:00 hod. Mgr. Diana Turčík, riaditeľka MKOS v Snine

TÉMA: Program MKOS a Mesta Snina v mesiaci NOVEMBER

ARCHIV

14.11.2019

10:00 hod. PeaDr. Daniela Kapraľová, kurátorka galérijnej a muzeálnej činnosti v sninskom kaštieli

TÉMA: Výstava DEDOVIZEŇ, autor Juraj Macan – v Sninskom kaštieli

ARCHIV

26.11.2019

9:00 hod. – JUDr. Adriána Karľová, vedúca oddelenia správy a majetku

TÉMA: RO Rybníky – Memorandum o spolupráci s LPUS p. s. Snina

ARCHIV

28.11.2019

10:00 hod. – Ing. Marcela Miková, vedúca oddelenia výstavby

TÉMA: Plán revitalizácie Sídliska 1 – Architektonická štúdia

3.12.2019

o 10:00 hod. Mgr. Diana Turčík, riaditeľka MKOS v Snine

TÉMA: Program MKOS a Mesta Snina v mesiaci DECEMBER

Zmena programu vyhradená.