Najčastejšie otázky

1.Kto bude prevádzkovať Rádio SNINA?

Rádio SNINA bude prevádzkovať novovzniknuté občianske združenie Rádio Snina.

2. Prečo práve Občianske združenie?

Formu občianskeho združenia sme sa rozhodli využiť hlavne preto, aby sme mohli jednoduchšie požiadať a využiť rôzne spôsoby financovania prevádzky rádia. Máme tým na mysli napr. dotácie z audiovizuálneho fondu, rôzne možnosti štrukturálnych fondov a ďaľšie spôsoby financovania občiansky prospešných aktivít. Zároveň sa takouto formou dá zabezpečiť objektivita vysielania rádia.

3. Prečo online rádio a nie radšej FM rádio?

Proces spustenia online rádia je značne jednoduchší. Hlavne časovo a finančne menej náročný ako pri FM vysielaní. Rádovo ide o rozdiel v desiatkach tisíc Eur. Kým na vysielanie online rádia stačí technické vybavenie, na FM rádio potrebujete aj FM frekvenciu, vysielač a licenciu. A voľnú FM frekvenciu treba najskôr nájsť. Potom je potrebné požiadať o jej preverenie potrebné úrady. Tento proces je fin. náročný a veľmi zdĺhavý, kedže sa k nemu vyjadrujú okrem telekomunikácií a ďaľších úradov aj okolité krajiny, či vysielacia frekvencia nebude zasahovať do ich aktivít a území. Hovoríme o 3 až 5 ročnom procese. Po jeho ukončení a schválení voľnej frekvencie musíte nakoniec požiadať o pridelenie danej frenkvencie a o vysielaciu licenciu. Ide o verejný proces a tak sa môže stať, že aj keď máte na danú frekvenciu právo, keďže ste ju vyhľadali, overili a zaplatili s tým súvisiace úkony, nemusí však byť ešte pridelená Vám. Môže prísť iný „silný“ hráč a skrátka vám FM frekvenciu vyfúkne z pred nosa. A tak ste stratili niekoľko rokov práce a čakania, tisíce eur a aj nájdenú frekvenciu.

Online vysielanie je však v dnešnej dobe čoraz populárnejšie, čo dokazuje aj čoraz väčší podiel online poslucháčov aj u veľkých Slovenských rádií. Výhodou online vysielania je napríklad aj zanedbateľnosť vzdialenosti od poslucháča. Rádio SNINA tak napríklad budú mocť počúvať Sninčania žijúci v Bratislave, Košiciach, Londýne či v USA. Skrátka kdekoľvek na svete, kde je prístup k internetu. Bežne sa tak bude stávať, že dcéra z Londýna pošle cez éter Rádia SNINA pesničku svojej mamičke v Snine, Stakčíne, Belej či Parihuzovciach. Online vysielanie skrátka nemá hranice ani dosah frekvencie a vysielanie je stále v top kvalite.

4. Potrebuje Snina rádio?

Naše mesto potrebuje veľa vecí. Každý z nás by vedel vymenovať niekoľko desiatok vecí, ktoré je možné v Snine zlepšiť, opraviť a zveľadovať, aby mesto a jeho okolie bolo krajším miestom pre nás všetkých. Sme však presvedčení, že to, čo urýchľuje akékoľvek procesy, je rýchly prenos a spracovanie informácií. Komunikácia. Rádio je jeden z veľmi užitočných komunikačných kanálov. O to viac, ak ide o lokálne rádio. Dokáže veľmi pružne a aktuálne reagovať na dianie v meste a jeho okolí. Prinášať objektívne informácie, kedy vie dať vo veľmi krátkej dobe priestor na vyjadrenie všetkým zúčastneným stranám. Vie veľmi aktívne a aktuálne prezentovať stanoviská mesta, jeho obyvateľov, podujatia, či už kultúrne, športové alebo spoločenské. Má možnosť prezentovať úspech združení a spolkov pôsobiacich v meste a jeho okolí, informovať o ich úspechoch a aktivitách. Prezentovať kultúrne a historické hodnoty. Dobré lokálne rádio vie skrátka spájať ľudí, oživiť mesto a dať mu silu, objektivitu a výrazne pomôcť v transparentnosti. Preto je tu Rádio SNINA.

5. Prečo potrebuje Rádio SNINA podporu mesta?

Žijeme v mediálnej dobe. Prvé komerčné FM rádio na Slovensku začalo vysielať v roku 1990. Počas dlhých rokov existencie rôznych rádií na Slovensku sa potvrdila jedna podstatná skutočnosť. Z dlhodobého hľadiska majú existenčnú istotu najmä celoplošne vysielajúce rádiá. Teda rádiá vysielajúce na celom Slovensku. Bez špecializácie sa na istú lokalitu. Dôvod je jednoduchý. Pokiaľ vysielate pre všetkých, chcú u vás inzerovať firmy, ktoré predávajú produkty a služby pre všetkých. Bez obmedzenia kraja či mesta. A tých je veľa, pretože máte možnosť obchodne osloviť celé Slovensko. Ak sa však zameriavate špeciálne na istú lokalitu, napr. jedno mesto (tzv. mestské rádio), vaše obchodné vyhliadky sa značne zužujú. Preto najčastejšie ukončujú svoju činnosť práve lokálne „malé“ rádiá. Skrátka neutiahnu svoje náklady len z reklamy, ktorú sú schopné získať. Preto lokálne rádio, ak chce „prežiť“, musí fungovať s výraznou podporou mesta alebo nejakej investičnej skupiny alebo skupín. Investičné skupiny podporujúce rádiá však potom často zasahujú do vysielania rádia na základe svojich záujmov a rapídne tak ovplyvňujú objektivitu vysielania. Preto je oveľa prijateľnejšou formou podpory práve finančná podpora mesta.

6. Ako sa dá zabezpečiť objektivita rádia, keď ho podporuje mesto?

Jednoduchým spôsobom. Aby rádio mohlo byť objektívne, nikdy by nemalo byť majetkom mesta. Ak totiž rádio vlastní mesto, charakter, obsadenie rádia a uhol „objektivity“ sa môže meniť podľa toho, kto práve sedí na stoličkách vedenia mesta. A tí môžu vysielanie a spôsob informovania pravidelne prispôsobovať svojim náladám a záujmom. Ak však mesto len rozpočtovo prispieva na prevádzku rádia, ale nevlastní ho, nemá právo rozhodovať o programovej štruktúre, spôsobe a charaktere informácií, ktoré vysielanie rádia poskytuje. Rádio tak má veľkú šancu zachovať si tvár objektivity a občianskej angažovanosti. Aj preto bude Rádio SNINA prevádzkované občianskym združením. A bude striktne dodržiavať svoj etický kódex vysielania.

7. Ako sa stať moderátorom Rádia SNINA?

Stačí, ak pošlete krátku videovizitku na náš email info@radiosnina.sk. Súčasťou vysielania bude aj “Moderátorská akadémia”, kde sa pokúsime každého záujemcu naučiť všetko o práci v rádiu. Či už o práci moderátorskej, ale aj redaktorskej. Takže… rozhodnutie je už len na vás:-)

8. Koľko peňazí sme dostali od mesta?

Túto otázku zodpovedáme veľmi často. Odpoveď je jednoduchá. Zatiaľ ani euro. Mnoho ľudí si myslí, že tým, že mesto schválilo navýšenie rozpočtu na účely rozhlasového vysielania pre mesto Snina, tak automaticky dané peniaze skončili na našom účte. To je omyl. A je dobré, že to tak funguje, lebo by to dalo priestor na rôzne možnosti šafárenia s mestskými financiami. Je reálne možné, že naše rádio z daných financií neuvidí ani euro. Ako to teda je?

Poslanci mestského zastupiteľstva schválili navýšenie rozpočtu na účely rozhlasového vysielania. Išlo však o navýšenie rozpočtu na daný účel a nie pre nejaký konkrétny subjekt (firmu, OZ, alebo neziskovku).
Navýšenie rozpočtu nie je dotácia. Dotácia je schvaľovaná poslancami mesta pre konkrétny subjekt. Dotáciou (alebo príspevkom mesta) sú napr. desiatky tisíc eur pre Rockfest, ktorý organizuje súkromná s.r.o., alebo pár tisíc eur pre športový klub alebo iné občianske združenie či neziskovú organizáciu pôsobiacu v meste. Navýšenie rozpočtu však nie je príspevok či dotácia. Je to len schválenie, že ak bude vhodná a pre mesto Snina zaujímavá možnosť, môže využiť služby rozhlasového vysielania, ktoré ponúka trh. Môže, ale nemusí. A až po využití danej služby si za ňu zaplatí. Čiže po navýšení rozpočtu na daný účel sú financie stále pod kontrolou a hlavne na účte mesta Snina. A mesto zaplatí len za to, čo využilo.

A teraz poďme naspäť k rádiu. Ak občianske združenie Rádio Snina chce začať prevádzkovať Rádio SNINA, musí si najskôr z vlastných zdrojov prenajať a zariadiť priestory, zaplatiť technické vybavenie rádia (cca. 15. tis. Eur) a potom musí samozrejme začať oficiálne vysielať. Čo znamená mesačne platiť poplatky SOZA (Slovenský ochranný zväz autorský) za vysielanú hudbu, poplatky za nájom, elektrinu, internet, kúrenie, software používaný v rádiu a nehovoriac o mzdách pre moderátorov. To všetko sú nemalé finančné náklady.

A až potom, ak sa mesto rozhodne využiť nejaký vysielací čas vo vysielaní Rádia SNINA, až potom má právo si rádio faktúrovať daný použitý vysielací čas voči mestu. Ak budeme dobrí, ak ponúkneme dostatok dôležitých informácií, ak budeme dobre hrať, ak oslovíme dostatok poslucháčov, …ak mesto uzná, že využiť náš vysielací priestor má pre neho význam.

Vznikáme preto, aby sme ponúkli mestu Snina nový komunikačný kanál. Novú alternatívu pre promptnú komunikáciu obyvateľov s mestom. Pre prezentáciu toho, čo je v meste dobré, ale aj na poukazovanie toho, čo nefunguje. Aby sme Vám mohli sprostredkovať informácie z prvej ruky.
Vy budete našimi očami a ušami a my budeme vašimi ústami.
Nechceme žiť z vás, ale pre vás. A veríme, že prinesieme do nášho mesta transparentnosť, nový vzduch, sviežosť a rýchle a aktuálne informácie.
To je náš cieľ.
Veríme, že naše vysielanie prinesie lepšiu informovanosť nás všetkých.