Hostia vysielania

Plánované rozhovory vo vysielaní Rádia SNINA

Otázky, ktoré by ste sa chceli opýtať našich hostí môžete zasielať na FB messenger Rádia Snina, písať, či nechať hlasové správy na WhatsApp-e na tel.č. 0940 144 155 alebo nám ich môžete zaslať na e-mail: studio@radiosnina.sk

Pondelok 11.11.2019

👉 o 10:00 hod. Mgr. Dana Kataniková, historička umenia a kurátorka – Vihorlatské múzeum v Humennom

TÉMA: 👨‍🎨Ako život a dielo národného umelca ORESTA DUBAYA, rodáka z niekdajšej obce Veľká Poľana v okrese Snina, vstupujú do našich životov👨‍🎨

👉 o 14:00 hod. Mgr. Diana Turčík, riaditeľka MKOS v Snine

TÉMA: Program MKOS a Mesta Snina v mesiaci NOVEMBER

Zmena programu vyhradená.