Hostia vysielania

Plánované rozhovory vo vysielaní Rádia SNINA

Otázky, ktoré by ste sa chceli opýtať našich hostí môžete zasielať na FB messenger Rádia Snina, písať, či nechať hlasové správy na WhatsApp-e na tel.č. 0940 144 155 alebo nám ich môžete zaslať na e-mail: studio@radiosnina.sk

Utorok 17.9.2019

10:00 – Ing. Dana Mariničová, vedúca oddelenia finančného💶 MsÚ

TÉMA: Participatívny rozpočet💶

14:00 POLEMIC – slovenská hudobná skupina (záznam)

Štvrtok 19.9.2019

10:00 – Katarína Valaliková, DiS. – riaditeľka ZUŠ

TÉMA: Činnosť ZUŠ – Súťaže – 1. miesto v zlatom pásme – XVIII. medzinárodný festival akordeonistov EUROMUSETTE & GOLDENTANGO – Pavol Hasin

Piatok 20.9.2019

10:00 – Samuel Andrejčík, víťaz 2 zlatých medailí z Majstrovstiev Európy – BISFed 2019 Seville Boccia European Regional Championships

cca 16:30 – HRDZA, slovenská hudobná skupina z Prešova

Sobota 21.9.2019

cca 16:30 – CELESTE BUCKINGHAM, slovenská speváčka

Zmena programu vyhradená.